Elektroinstalace na míru
V rodinném domě na Jenerálce v Praze byla v rozmezí prosinec 2004 až duben 2005 odečítána každý týden spotřeba energií v jednotlivých, stejně velkých, bytech.

Každý byt má rozlohu 140m2. Byt v prvním podlaží je vytápěn pouze zemním plynem. Byty v druhém podlaží a v podkroví jsou vytápěny pouze infratopením.

Do grafu ještě byly přidány hodnoty průměrné teploty (zeleně) v jednotlivých týdnech. Pozor, osa hodnot teplot je na pravé straně grafu a je obrácena, tj. záporné hodnoty jsou nahoře. Je to proto, abychom mohli porovnat průběh spotřeby energií a teplot. (Jsou nepřímo úměrné). Je vidět, že spotřeba energií stoupá a klesá podle toho, jak „stoupá nebo klesá“ průměrná teplota.


Další graf ukazuje už jen kumulativně náklady na vytápění zemním plynem nebo infratopením. Na konci sledovaného období (konec zimy) je vidět, že celkové náklady na vytápění infratopením představují 58% nákladů na vytápění zemním plynem.