Elektroinstalace na míru

Hromosvody instalujeme na všechny typy objektů a střech.

Všechny práce jsou prováděny dle normy ČSN 341390

Po instalaci hromosvodu zajistíme výchozí revizní zprávu.